HS Servis Ing. Hana Smolíková - Překlady němčina, Litoměřice

překlady němčina
O mně

Překladatelství z/do NĚMECKÉHO jazyka - Ing. Hana Smolíková - HS-servis, Litoměřice

Dlouhodobě nabízím překladatelské služby v německém jazyce. Od roku 1993 jsem soudním tlumočníkem jazyka německého.
Základní kvalifikaci získanou studiem v zahraničí soustavně prohlubuji účastí na vhodných kurzech a seminářích.

překlady němčina LitoměřiceVždy se snažím vytvořit překlady adekvátní originálnímu textu a maximálně vyjít vstříc zákazníkovi co do termínu zpracování.

Překladatelské služby:
- právní texty, podle potřeby s ověřením soudního tlumočníka (smlouvy, listiny - např. rodný list, výpisy - např. výpis z rejstříku trestů, rozsudky apod.)
- odborné texty zejména z těchto oborů: chemie, životní prostředí, stavebnictví, ekonomie.
- ústní konzultace např. při vyplňování formulářů
- soukromá korespondence
- korektury překladů

Ceník překladů:

Kontaktní informaceHS-servis - překladatelské služby v německém jazyce
Ing. Hana Smolíková

Adresa:
Březinova cesta 224/37
412 01 Litoměřice

Telefon:
+420 606 455 310

E-mail:
smolikova.h@tiscali.cz

Napsat zprávu